Thông tin dự án trồng rừng núi sa thô.
Vị trí: xã Hàm Trí,huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Quy mô: 472.099 m2.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH ĐTXD Trường Phúc Hải.
Phát triển dự án: Công ty TNHH ĐTXD Trường Phúc Hải