THÀNH TỰU

Chứng nhận Top 10 Thương hiệu nổi bật Châu Á Thái Bình Dương 2019

 

Top 10 Thương hiệu nổi bật  - Châu Á Thái Bình Dương

 

Chứng nhận Ông Nguyễn Hải - Là doanh nhân văn hóa Asia năm 2019
Cúp vàng Top 100 Doanh nhân văn hóa Asia

 

Chứng nhận Ông Nguyễn Hải - Là gương mặt doanh nhân tiêu biểu 2018

 

Chứng nhận top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt 2018
Dịch vụ uy tín - Chất lượng cao 2018
Chứng Nhận đạt cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc năm 2008
Chứng Nhận doanh nhân văn hóa năm 2009