THÀNH TỰU

Chứng nhận Ông Nguyễn Hải - Là doanh nhân văn hóa Asia năm 2019
Cúp vàng Top 100 Doanh nhân văn hóa Asia

 

Chứng nhận Ông Nguyễn Hải - Là gương mặt doanh nhân tiêu biểu 2018

 

Chứng nhận top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
Chứng Nhận đạt cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc năm 2008
Chứng Nhận doanh nhân văn hóa năm 2009