BẤT ĐỘNG SẢN

Lĩnh vực đầu tư : Bất động sản
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh bất động sản đang là một trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Trường Phúc Hải.

Trường Phúc Hải hoạch định hướng chiến lược phát triển các loại hình kinh doanh bất động sản như sau:

- Đầu tư và kinh doanh các khu đô thị mới;

- Đầu tư kinh doanh nhà và văn phòng cho thuê;

- Đầu tư và kinh doanh các khu vui chơi giải trí;

- Đầu tư và kinh doanh các trung tâm thương mại;

- Các loại hình đầu tư và kinh doanh Bất động sản khác.