Công văn xin chủ trương được áp dụng tính giá cụ thể hoặc tạm nộp tiền giao đất với phần diện tích 26,9 ha đã được UBND tinh giao đất số 14/CV-TPH