Pháp lý dự án

Pháp lý dự án

Về việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng. Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết (giai đoạn 1)
Giấy phép Xây Dựng số 129/GPXD
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 668/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1112/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận