Pháp lý dự án

Pháp lý dự án

Công văn xin chủ trương được áp dụng tính giá cụ thể hoặc tạm nộp tiền giao đất với phần diện tích 26,9 ha đã được UBND tinh giao đất số 14/CV-TPH ngày 29 tháng 03 năm 2018 của công ty TNHH ĐT XD Trường Phúc Hải. Công văn về việc xin chủ trương được áp dụng tính giá cụ thể hoặc tạm nộp tiền giao đất với phần diện tích 26,9 ha đã được UBND tinh giao đất.
Văn bản có ý kiến việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải thi công san lấp, tạo mặt bằng bãi chứa vật liệu số 6308/UBND-QHĐT ngày 28 tháng 05 năm 2018 của UBND thành phố Phan Thiết. Có ý kiến việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải thi công san lấp, tạo mặt bằng bãi chứa vật liệu.
Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng số 2648/UBND-ĐTQH ngày 28 tháng 06 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận. Về việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng. Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết (giai đoạn 1)
Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 3489/TD-PCCC ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Thuận.
Giấy phép Xây Dựng số 129/GPXD
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 668/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận