Văn bản có ý kiến việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải thi công san lấp, tạo mặt bằng bãi chứa vật liệu số 6308/UBND-QHĐT