Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng số 2648/UBND-ĐTQH