Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình kè bảo vệ bờ biển số 1935/SNN-CCTL