Tin tức

[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-08-2019
[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-07-2019
[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-07-2019
[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-06-2019
BT- Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ thì Cảng hàng không Phan Thiết là 1 trong 15 cảng hàng không quốc nội trên toàn quốc. Với quy mô cấp 4E, Cảng hàng không Phan Thiết có vai trò là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, hiện cũng được Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HAMUBAY 15-06-2019