Buổi gặp mặt, làm việc của công ty TNHH ĐTXD Trường Phúc Hải và các chuyên gia Đức về công nghệ làm đường RRP và các ứng dụng trong tương lai