CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC HẢI - Trường Phúc Hải Group

- Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Phúc Hải

- Địa chỉ : F11 - F12 - F13 Đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Ngành nghề kinh doanh :

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

+ Tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

+ Hoàn thiện công trình xây dựng

+ Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan v.v...