Công ty TNHH Bắc Tà Zôn thuộc Trường Phúc Hải Group

Công ty TNHH Bắc Tà Zôn
Địa chỉ mỏ đá : Thôn 1- xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Bình Thuận.

Ngành nghề Kinh doanh :

  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  • Xây dựng nhà ở, công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình cấp thoát nước v.v....
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác