Công ty TNHH ĐT - XD Trường Phúc Hải nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Thuận

Tại hội nghị lần thứ 7, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngày 27 tháng 7 năm 2022. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được UBND tỉnh Bình thuận tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch covid-19