Công văn xin chủ trương được áp dụng tính giá cụ thể hoặc tạm nộp tiền giao đất với phần diện tích 26,9 ha đã được UBND tinh giao đất số 14/CV-TPH ngày 29 tháng 03 năm 2018 của công ty TNHH ĐT XD Trường Phúc Hải