Giấy chứng nhận số 3489/TD-PCCC ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Thuận