[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-04-2020

Thi công tuyến đường nối Trần Lê và Trương Văn Ly

 

Thi công nhà mẫu

 

Hạ tầng khu vực 10ha