[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-05-2020

Thi công đường công vụ, kè 360m. Chống sạt lở
Thi công đường công vụ, kè 360m. Chống sạt lở
Thi công đường công vụ Trần Lê - Trương Văn Ly. Phục vụ dự án
Giải phóng mặt bằng - Xây nhà tái định cư
Thi công nhà mẫu