[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-06-2021

Thi công bó vỉa - Tuyến đường ven biển khu vực 10ha

 

Kế hoạch di dời tàu thuyền - san lấp khu vực 13ha

 

Khởi công hoàn thiện tuyến kè 550m