[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-07-2020

Thi công đường công vụ tuyến kè 360m - Chống sạt lở

 

Thi công nhà mẫu

 

Thi công tuyến đường ven biển. Chống sạt lở - phục vụ dự án

 

Thi công hạ tầng - Tiến độ san lấp khu vực 10ha