[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-08-2020

Thi công tuyến đường ven biển chống sạt lở - Phục vụ dự án
Tiến độ san lấp - thi công hạ tầng khu vực 10ha
Bãi tắm hamubay - Đoạn kè 360m