[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-09-2020

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha
Thi công tuyến đường ven biển chống sạt lở - Phục vụ dự án
Hoàn thiện hạ tầng khu vực 4ha