[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-10-2020

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Đường ven biển dự án hamubay Phan thiết

 

Hạ tầng khu vực 4ha đã hoàn thành 95%