[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-12-2019

Thi công nhà mẫu
Tiến độ san lấp
Hạ tầng khu vực ven biển
Thi công hợp long tuyến kè 550m
Giải phóng mặt bằng - Xây nhà tái định cư