[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-12-2020

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Nhà mẫu dự án Hamubay

 

Bãi tắm hamubay - Tuyến kè 360m