[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-06-2020

Thi công tuyến đường ven biển. Chống sạt lở - Phục vụ dự án

 

Thi công đường công vụ. Trần Lê - Trương Văn Ly, phục vụ dự án

 

Thi công nhà mẫu

 

Thi công hạ tầng - tiến độ san lấp khu vực 10ha

 

Thi công đường công vụ tuyến kè 360m - Chống sạt lở