[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-05-2020

Thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Thi công nhà mẫu

 

Thi công tuyến kè 360m, chống sạt lở