[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-05-2021

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha
Khởi công hoàn thiện tuyến kè 550m
Kế hoạch di dời tàu thuyền và san lấp khu vực 13ha