[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-07-2021

Thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Khởi công hoàn thiện tuyến kè 550m