[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-08-2020

Hoàn thiện hạ tầng khu vực 4ha
Bãi tắm hamubay
Thi công tuyến đường ven biển chống sạt lở - Phục vụ dự án
Tiến độ san lấp - Thi công hạ tầng khu vực 10ha