[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-12-2019

Thi công nhà mẫu
Thi công tuyến kè 550m
Tiến độ san lấp
Thi công hệ thống đèn chiếu sáng - khu vực ven biển
Thi công hạ tầng khu vực ven biển