HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG

Sáng ngày 23-03-2019, được sự phối hợp của Đoàn Thanh niên, Trật tự, Công an Phường Đức Long và Xã Tiến Thành - thanh niên công ty Trường Phúc Hải ra quân dọn dẹp tuyến đường Trần Lê, nhằm hường ứng phong trào bảo vệ môi trường