Tin tức

Công văn về việc xin chủ trương được áp dụng tính giá cụ thể hoặc tạm nộp tiền giao đất với phần diện tích 26,9 ha đã được UBND tinh giao đất.
Về việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng. Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết (giai đoạn 1)
Giấy phép xây dựng số 129/GPXD
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 668/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận