Phóng sự 08/10/2021, UBND Tỉnh Bình Thuận khảo sát dự án, tìm hiểu các khó khăn của doanh nghiệp tại dự án Hamubay