Sáng ngày 12-03-2020, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đã bàn giao cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bỉnh Thuận.

Sáng ngày 12-03-2020, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đã bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bỉnh Thuận hiện vật là 4000 chai dung dịch sát khuẩn .

Đại diện Công ty

 

Khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn