Tin tức

Báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lương Văn Hải tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết
Thông báo về việc gia hạn thời gian ra sổ đối với khu vực đã có hạ tầng thuộc dự án "Lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết
Thông báo về việc đảm bảo các vấn đề liên quan trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Về việc ủng hộ kinh phí và hiện vật phòng chống dịch Covid-19
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2020 và Tết Nguyên đán năm 2020