Tin tức

[THÔNG BÁO] Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2021. Chi tiết vui lòng xem hình ảnh đính kèm
Để thuận tiện cho việc liên hệ, trao đổi công việc giữa công ty TNHH ĐTXD Trường Phúc Hải và các đối tác, khách hàng, cơ quan ban ngành có liên quan. Nay Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty chúng tôi kính gửi thông báo nghỉ việc của các nhân sự trong năm 2020.
[Thông báo] Về việc lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021 (Tân Sửu)
Báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lương Văn Hải tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết