Tin tức

Thông báo về việc gia hạn thời gian ra sổ đối với khu vực đã có hạ tầng thuộc dự án "Lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết
Thông báo về việc đảm bảo các vấn đề liên quan trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Về việc ủng hộ kinh phí và hiện vật phòng chống dịch Covid-19
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2020 và Tết Nguyên đán năm 2020
Quyết định bổ nhiệm số 05/2019/QĐBN-HH ngày 05 tháng 12 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Phạm Công Dương Quốc Linh
Quyết định bổ nhiệm số 23/QĐBN-TPH ngày 17 tháng 09 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Nguyễn Bá Nhi