Tin tức

Quyết định bổ nhiệm số 22/QĐBN-TPH ngày 17 tháng 09 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Lê Đắc Sang
Quyết định bổ nhiệm số 15/QĐBN-TPH ngày 19 tháng 06 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự Bà Bùi Thuỵ Pha Lê
Quyết định bổ nhiệm số 12/QĐBN-TPH ngày 12 tháng 06 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Nguyễn Hữu Trực
Quyết định bổ nhiệm số 11/QĐBN-TPH ngày 12 tháng 06 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Đôc Hữu Văn Khoa
CÔNG VĂN VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN "LẤN BIỂN BỐ TRÍ SẮP XẾP LẠI DÂN CƯ VÀ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ PHƯỜNG ĐỨC LONG, TP PHAN THIẾT