Tin tức

Thông báo về việc ngày 13/11/2018, Báo Bình Thuận online có bài báo " Hút cát ven biển, người dân bức xúc
Về việc thực hiện công tác hỗ trợ các cơ quan chức năng tiếp cận công nghệ 4.0
Thông báo về việc liên hệ tham gia dự thầu. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải (Chủ đầu tư) thông báo đến các Nhà thầu, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu :
Thông báo về việc ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải tự ý bỏ việc.