Tin tức

Hamubay Phan Thiết là dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức Long - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận. Hamubay được lấy cảm hứng từ những thành phố đẹp, đẳng cấp trải dài trên những bờ biển nổi tiếng của thế giới như Bacerlona ở Tây Ban Nha hoặc Stuscany ở Italy. Hamubay Phan Thiết chính thức được khai sinh và hình thành nhằm thay đổi diện mạo của miền đất Phan Thiết vốn được ví là thủ phủ resort của Việt Nam. Hamubay sở hữu vị trí độc tôn Toạ Sơn - Hướng Thuỷ, mang lại phú quý cho cư dân sinh sống.
Hamubay Phan Thiết là dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức Long - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận. Hamubay được lấy cảm hứng từ những thành phố đẹp, đẳng cấp trải dài trên những bờ biển nổi tiếng của thế giới như Bacerlona ở Tây Ban Nha hoặc Stuscany ở Italy. Hamubay Phan Thiết chính thức được khai sinh và hình thành nhằm thay đổi diện mạo của miền đất Phan Thiết vốn được ví là thủ phủ resort của Việt Nam. Hamubay sở hữu vị trí độc tôn Toạ Sơn - Hướng Thuỷ, mang lại phú quý cho cư dân sinh sống.
[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-10-2019
[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-10-2019
[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-09-2019
[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-09-2019