Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình kè bảo vệ bờ biển số 1935/SNN-CCTL ngày 18 tháng 06 năm 2018 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận