Tin tức

Quyết định bổ nhiệm số 11/2021/QĐBN-TPH TP.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2021. Quyết định bổ nhiệm Ông Châu Mai Sang giữ chức vụ P.TGĐ phụ trách xây dựng dân dụng.
Quyết định miễn nhiệm số 05/2021/QĐMN-TPH Phan thiết, ngày 04 tháng 06 năm 2021.Quyết định Ông Châu Mai Sang thôi giữ chức GĐ Ban quản lý dự án
Hamubay Phan Thiết là dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức Long - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận. Hamubay được lấy cảm hứng từ những thành phố đẹp, đẳng cấp trải dài trên những bờ biển nổi tiếng của thế giới như Bacerlona ở Tây Ban Nha hoặc Stuscany ở Italy.
Hamubay Phan Thiết là dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức Long - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận. Hamubay được lấy cảm hứng từ những thành phố đẹp, đẳng cấp trải dài trên những bờ biển nổi tiếng của thế giới như Bacerlona ở Tây Ban Nha hoặc Stuscany ở Italy.
Hamubay chính thức tham gia liên kết với HDBank cho mục tiêu tài chính phát triển sản phẩm Hamubay Phan Thiết
Hamubay Phan Thiết là dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức Long - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận. Hamubay được lấy cảm hứng từ những thành phố đẹp, đẳng cấp trải dài trên những bờ biển nổi tiếng của thế giới như Bacerlona ở Tây Ban Nha hoặc Stuscany ở Italy.