Di dời mồ mả để chỉnh trang đô thị

BTO- Để phục vụ cho dự án lấn biển, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Phan Thiết đang hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc đăng ký di dời mồ mả thân nhân trong phạm vi dự án.

 

Một góc khu nghĩa trang ở phường Đức Long cần phải di dời mồ mả.

 

Theo đó, có tổng số 12.000 ngôi mộ phải di dời để phục vụ dự án lấn biển, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, với tổng diện tích khoảng 50ha. Đây là toàn bộ diện tích nghĩa trang nằm trong khu dân cư thuộc địa bàn phường Đức Long và một phần xã Tiến Lợi. 

 

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thân nhân đang chôn cất tại khu vực này thực hiện việc đăng ký với Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Phan Thiết, và sẽ được hỗ trợ di dời theo Quyết định số 14/2017 và Quyết định số 08/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận. Đối với các hộ khi di dời nhưng không có đất cải táng sẽ được bố trí đất cải táng tại nghĩa trang nam Phan Thiết. Việc di dời mồ mả sẽ thực hiện ngay từ tháng 3/2019.

C.V