Tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư dự án

Tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư dự án

 BTO- Tại cuộc họp nghe báo cáo việc xác định giá đất cụ thể Dự án Khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa tại thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong; Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và Dự án Khu dân cư Nam Cảng cá Phan Thiết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lương Văn Hải đã nhìn nhận rằng:Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện xác định giá đất cụ thể đối với các Dự án trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận, trong đó có dự Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Cách tính chi phí phát triển trong phương án giá đất (theo suất vốn đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng) đối với một số dự án chưa hợp lý. 

Dự án Hamubay do Công ty Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư là dự án lấn biển, chỉnh trang đô thị

Qua các quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt , kết quả thẩm tra, thẩm định, ý kiến các sở ngành, đơn vị tư vấn thể hiện rõ kết quả chi phí đầu tư dự án, trong đó có nêu rõ công trình thuộc dự án  lấn biển này là công trình đặc thù  được thể hiện trên diện tích trong quyết định giao đất, trên bình đồ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt 1/500 và các kết quả thẩm tra thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, thẩm tra dự toán. Do đó, việc áp dụng suất vốn đầu tư giống như các dự án bình thường khác là chưa phù hợp.

  Để giải quyết tồn tại vướng mắc trong quá trình xây dựng, thẩm định phương án giá đất cũng như đẩy nhanh việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính về đất để Chủ đầu tư nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Lãnh đạo UBND Tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 952/BXD-KTXD ngày 03 tháng 5 năm 2019 triển khai thực hiện theo quy định; trước mắt, thống nhất áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng ban hành, gần nhất với thời điểm thẩm định giá để tính chi phí phát triển đối với các dự án chưa phê duyệt dự toán; trường hợp dự án đã phê duyệt dự toán (như dự án Hamubay) thì việc tính chi phí phát triển căn cứ vào dự toán đã được phê duyệt.

Cũng trong cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị: Đối với Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết khẩn trương đền bù, giải phóng mặt bằng và thông báo cho người dân được biết.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát lại, thông qua Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án nói trên, để Chủ đầu tư nộp ngân sách nhà nước.

Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết đã có Quyết định chủ trương đầu tư; đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 (bản đồ quy hoạch chi tiết đính kèm); giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Hoàn tất thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật dự án; Đánh giá tác động môi trường; Giấy phép xây dựng.... 

Tại dự án này, UBND tỉnh và chủ đầu tư phối hợp để triển khai nhằm bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang lại đô thị cũng như bảo vệ bờ biển chống sạt lở xâm thực từ biển, vốn là nỗi lo rất lớn của cộng đồng người dân sinh sống tại khu vực trong nhiều năm gần đây. Ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết: Dự án này thật sự quan trọng đối với thành phố Phan Thiết, góp phần “nâng cấp” cho thành phố, chỉnh trang bộ mặt phía nam. Đặc biệt khi dự án cầu Văn Thánh bắc qua khu vực này được triển khai, cùng với một số dự án khác đang tiếp tục đầu tư sẽ tạo nên một diện mạo mới, thật đẹp cho thành phố. Vừa qua UBND TP đã có công văn 3915 gửi đến UBND các địa phương trong vùng dự án và các đơn vị có liên quan, đề nghị tổ chức họp dân để thông báo và công khai niêm yết tất cả các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành. Kết quả thực hiện phải báo cáo về UBND thành phố, chậm nhất là ngày 10/6.

Không những thực hiện bộ pháp lý đầy đủ, thời gian qua chủ đầu tư còn tích cực báo cáo đầy đủ tiến độ và chủ động đề xuất giải pháp đến các cấp chính quyền tại TP Phan Thiết và UBND tỉnh Bình Thuận để thực hiện thi công dự án được nhanh hơn, để sớm hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho ngân sách một cách nhanh nhất.

Động thái này cho thấy lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết đã tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc sớm hoàn thành các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hàng loạt dự án đang được đầu tư tại tỉnh. Được biết, chủ đầu tư Dự án Hamubay cũng đã đề nghị được phép tạm ứng 300 tỉ tiền sử dụng đất trong thời gian thẩm định giá trị đất để đóng tiền sử dụng đất theo quy định. Và dự kiến trung tuần tháng 6, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải sẽ chính thức khởi công xây dựng giai đoạn 2, xây dựng bờ kè chắn sóng biển dài 550m. Tiếp theo đó sẽ là các hạng mục: nhà tái định cư, nhà cao tầng, căn hộ cao cấp... Đây được xem là động thái thể hiện cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư với chính quyền, cũng như nhà đầu tư và khách hàng quan tâm đến dự án.

QT