Tin tức

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02-09-2021. Nghỉ 02 ngày thứ năm và thứ sáu (02-03/09/2021). Ngày trở lại làm việc 04/09/2021
Quyết định bổ nhiệm số 11/2021/QĐBN-TPH TP.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2021. Quyết định bổ nhiệm Ông Châu Mai Sang giữ chức vụ P.TGĐ phụ trách xây dựng dân dụng.
Quyết định miễn nhiệm số 05/2021/QĐMN-TPH Phan thiết, ngày 04 tháng 06 năm 2021.Quyết định Ông Châu Mai Sang thôi giữ chức GĐ Ban quản lý dự án
Hamubay chính thức tham gia liên kết với HDBank cho mục tiêu tài chính phát triển sản phẩm Hamubay Phan Thiết
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Phan Hiếu
Thông báo mời thầu xây lắp. Gói thầu : Kè bảo vệ bờ biển Phường Đức Long - TP. Phan Thiết. Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận